INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Zaproszenie do udziału w publicznych negocjacjach
na sprzedaż składnika majątkowego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie


Na podstawie § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz.U.2022.998 t.j.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie zaprasza do udziału w publicznych negocjacjach na sprzedaż składnika majątkowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie – samochodu osobowego.


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie pomocy finansowej dla pszczelarzy


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół.


UWAGA!


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe hodowców świń z terenu powiatu głogowskiego
w dniu 26 maja 2021 roku o godzinie 10:00


W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe hodowców świń z terenu powiatu głogowskiego.
Szkolenie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Serby ul. Główna 66 (gmina Głogów – droga krajowa nr 12 kierunek Leszno)


Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia


Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie


W sprawie wdrożenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami COVID-19


Zasady postępowania ze zwłokami zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek i innych zwierząt domowych)

Wcześniej czy później właściciel psa, kota, fretki czy innego zwierzęcia domowego musi zmierzyć się z problemem zwłok padłego bądź uśpionego zwierzęcia, bowiem to na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność zgodnego z prawem ich usunięcia.

SZANOWNI ROLNICY
HODOWCY BYDŁA, OWIEC I KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina – w przypadku dozwolonego uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia oraz owiec i kóz w każdym wieku, w celu uzyskania mięsa na potrzeby własne powstają elementy stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM), który ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przekazać do uprawnionego zakładu przetwórczego gdzie zostanie on unieszkodliwiony.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) niniejsza strona jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2022-07-18
Wersje archiwalne

Z dnia 2022-07-18 zmiana w dniu 2022-07-18 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: zmiana odnośnika do sprzedaży samochodu