INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Aktualności

Wytyczne - zagrożenie wystąpienia obgryzania ogonów u świń

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WZBOGACAJĄCYCH ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ ORAZ ANALIZY RYZYKA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA OBGRYZANIA OGONÓW U ŚWIŃ ...
Publikacja dnia: 2023-12-22 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

KOMUNIKAT - obowiązkowe badanie mięsa świń i dzików na użytek własny

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GŁOGOWIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU OBOWIĄZKOWE BADANIE MIĘSA ŚWIŃ I DZIKÓW PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY WYŁĄCZNIE METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ ...
Publikacja dnia: 2023-12-22 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

OBOWIĄZEK NATYCHMIASTOWEGO ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW PADNIĘĆ BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2023.1275) posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. ...

Załączniki:

 ZGLOSZENIE_PADNIECIA_BYDLA_OWIEC_KOZ_wpólny druk dla plw2.docx

Publikacja dnia: 2023-09-26 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja dotycząca zakażeń kotów domowych

Oświadczenie GLW ws. zakażeń kotów domowych ...
Publikacja dnia: 2023-08-01 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie na rok 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia ...

Załączniki:

 Załącznik nr 1.pdf

 Ogłoszenie.pdf

 Oswiadczenie zleceniobiorcy.pdf

Publikacja dnia: 2022-11-29 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie pomocy finansowej dla pszczelarzy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół ... ...

Załączniki:

 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_pszczoly.pdf

Publikacja dnia: 2021-06-07 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe hodowców świń z terenu powiatu głogowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe hodowców świń z terenu powiatu głogowskiego ...
Publikacja dnia: 2021-05-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia ...

Załączniki:

 Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych.pdf

 Ogłoszenie.pdf

 Oswiadczenie zleceniobiorcy.pdf

Publikacja dnia: 2020-11-30 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedur mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i interesantów. ...

Załączniki:

 2020_zarzadzenie_04.pdf

Publikacja dnia: 2020-10-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

ASF – informacja

W związku z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń w powiatach nowosolskim i wschowskim województwa lubuskiego, częściowo powiaty głogowski oraz polkowicki województwa dolnośląskiego zostały objęte obszarem ochronnym oraz obszarem z ograniczeniami. ...
Publikacja dnia: 2019-11-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

ASF – komunikat

W związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie woj. lubuskiego, w dniu 20 listopada 2019 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego. ...

Załączniki:

 ASF informacja.pdf

 www.wetgiw.gov.pl

 www.wroc.wiw.gov.pl

Publikacja dnia: 2019-11-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Zasady uboju na potrzeby własne i przemieszczania świń w strefie czerwonej

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO, A CO ZA TYM IDZIE UZNANIEM TERENU GMINY KOTLA ZA STREFĘ OBJĘTĄ OGRANICZENIAMI (CZERWONĄ) POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GŁOGOWIE INFORMUJE ...
Publikacja dnia: 2019-11-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Zasady uboju na potrzeby własne i przemieszczania świń w strefie żółtej

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GŁOGOWIE INFORMUJE ...
Publikacja dnia: 2019-11-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Zasady postępowania ze zwłokami zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek i innych zwierząt domowych)

Wcześniej czy później właściciel psa, kota, fretki czy innego zwierzęcia domowego musi zmierzyć się z problemem zwłok padłego bądź uśpionego zwierzęcia ...

Załączniki:

 Ulotka - postępowanie z padłym zwierzęciem domowym.pdf

Publikacja dnia: 2019-08-29 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie szczepienia psów przeciwko wściekliźnie ...

Załączniki:

 WŚCIEKLIZNA - ulotka - obowiązek szczepienia 2.pdf

Publikacja dnia: 2019-08-28 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią ...

Załączniki:

 Praktyczne wskazowki dla rolnikow - koniecznosc uboju poza rzeznia.pdf

 oswiadczenie weterynaryjne.pdf

 oswiadczenie przedsiebiorcy.pdf

Publikacja dnia: 2019-03-12 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej (wybrane zagadnienia). Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). ...
Publikacja dnia: 2018-09-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

SZANOWNI ROLNICY - HODOWCY BYDŁA, OWIEC I KÓZ (SRM)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina – w przypadku dozwolonego uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia oraz owiec i kóz w każdym wieku, w celu uzyskania mięsa na potrzeby własne powstają elementy stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM), który ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przekazać do uprawnionego zakładu przetwórczego gdzie zostanie on unieszkodliwiony ...

Załączniki:

 Załącznik Nr 1 do SRM.doc

 Dokument Handlowy.pdf

Publikacja dnia: 2017-02-03 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii ...

Załączniki:

 Wniosek o wpis do rejestru RHD.pdf

 Wniosek o wpis do rejestru RHD.doc

Publikacja dnia: 2017-01-16 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Rozporządzenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

...

Załączniki:

 D2016000209101_grypa ptaków.pdf

Publikacja dnia: 2016-12-21 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja do ogłoszenia z dnia 29 listopada 2016r. - brak ofert

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie związane ogłoszeniem zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego. Powód: brak ofert ...
Publikacja dnia: 2016-12-20 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ...

Załączniki:

 Wytyczne MLO.pdf

Publikacja dnia: 2016-08-06 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz.U.2011.94.551 zm. Dz.U.2012.1203) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie w 2013 roku. ...
Publikacja dnia: 2015-09-08 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Materiały informacyjne ASF

Materiały informacyjne dla lekarzy weterynarii oraz hodowców trzody chlewnej dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chrób Świń PIW-PIB w Puławach ...

Załączniki:

 ASF_materialy_szkoleniowe_dla_lekarzy_wet.doc

 ASF_materialy_szkoleniowe_dla_lekarzy_wet.pdf

 ASF_materialy_szkoleniowe_dla_hodowcow.doc

 ASF_materialy_szkoleniowe_dla_hodowcow.pdf

Publikacja dnia: 2014-02-24 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ulotka informacyjna "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ...
Publikacja dnia: 2013-09-30 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Afrykański pomór świń w rejonie wiejskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi

Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne wykryło w materiale patologicznym pobranym od martwej świni należącej do mieszkańca wioski Czapun w rejonie wiejskim, obwód grodzieński, materiał genetyczny czynnika wywołującego ASF ...

Załączniki:

 ulotka_ASF.pdf

Publikacja dnia: 2013-06-25 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Ustawa Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995

Ważna informacja dla podmiotów prowadzących handel wewnątrzwspólnotowy z zakładami funkcjonującymi na terenie Słowacji. ...

Załączniki:

 152_1995.pdf

Publikacja dnia: 2013-05-08 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski

Informacja dla hodowców świń

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. ...

Załączniki:

 ulotka_dla_hodowcow.pdf

Publikacja dnia: 2012-09-12 | Podpisał: Ryszard Toczyłowski | Opublikował: Mariusz Zakrzewski