INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2021-05-17
Wersje archiwalne

Z dnia 2012-09-10 zmiana w dniu 2021-05-17 | opublikował
przyczyna zmiany: Aktualizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej