INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, RAR, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie „złośliwe" będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Katalog spraw urzędu

Formularz pisma ogólnego (Pismo ogólne do podmiotu publicznego)

Po zalogowaniu w systemie ePuap, podczas edycji pisma, w polu "Usuń / zmień adresata" prosimy wpisać "piwglogow" i wybrać z listy
"INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W GŁOGOWIE (piwglogow)"

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2021-02-15
Wersje archiwalne

Z dnia 2016-09-09 zmiana w dniu 2021-02-15 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: Aktualizacja linku katalogu spraw urzędu