INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Finanse jednostki
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Pliki do pobrania:
1. Bilans jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Pliki do pobrania:
1. Bilans jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Pliki do pobrania:
1. Bilans jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pliki do pobrania:
1. Bilans jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2022-05-31
Wersje archiwalne

Z dnia 2021-05-31 zmiana w dniu 2022-05-31 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: Zamieszczenie informacji finansowej za 2021 rok