INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 ze zm.)

ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

1. Lekarzy weterynarii do:

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

c) badania przedubojowego i poubojowego oraz ocena mięsa pochodzącego z uboju domowego oraz badania mięsa na obecność włośni

d) badania mięsa zwierząt łownych

f) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

a) poskramiania zwierząt przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych oraz pobieraniu prób do badań

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie do dnia
11 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

Ogłoszenie

Oświadczenie zleceniobiorcy

 

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2020-11-30