INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Zasady uboju na potrzeby własne i przemieszczania świń w strefie czerwonej

UWAGA, ASF!

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO, A CO ZA TYM IDZIE UZNANIEM TERENU GMINY KOTLA ZA STREFĘ OBJĘTĄ OGRANICZENIAMI (CZERWONĄ) POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GŁOGOWIE INFORMUJE:


1. UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM, ŻE:

a. ŚWINIA PODDAWANA UBOJOWI PRZEBYWAŁA W GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ 30 DNI,
b. ŚWINIA PODDANA ZOSTAŁA PRZEDUBOJOWEMU BADANIU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII,
c. TUSZA UBITEJ ŚWINI OPRÓCZ BADANIA NA WŁOŚNIE PODDANA ZOSTAŁA PEŁNEMU BADANIU POUBOJOWEMU.


BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST NIEDOPUSZCZALNY


2. JAKIEKOLWIEK PRZEMIESZCZENIE ŚWIŃ POZA TEREN GMINY KOTLA JEST MOŻLIWE TYLKO PO ŁACZNYM SPEŁNIENIU NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

a. PRZESYŁKA MUSI BYĆ ZAOPATRZONA W ŚWIADECTWO ZDROWIA
b. ŚWINIE MUSZĄ PRZEBYWAĆ W GOSPODARSTWIE 30 DNI BEZPOŚREDNIO PRZED PRZEMIESZCZENIEM LUB OD URODZENIA,
c. ŚWINIE POCHODZĄ Z GOSPODARSTWA, DO KTÓREGO W OKRESIE 30 DNI PRZED PRZEMIESZCZENIEM NIE WPROWADZONO ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z OBSZARÓW ZAGROŻENIA ALBO OBJĘTEGO OGRANICZENIAMI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ,
d. ŚWINIE POCHODZĄ Z GOSPODARSTWA, DO KTÓREGO W OKRESIE 30 DNI PRZED PRZEMIESZCZENIEM NIE WPROWADZONO ŚWIŃ POCHODZĄCYCH ZE STREFY NIEBIESKIEJ (OBSZARÓW ZAGROŻENIA), ANI CZERWONEJ (OBSZARU OBJĘTEGO OGRANICZENIAMI),
e. ŚWINIE ZOSTAŁY PODDANE BADANIU LABORATORYJNEMU W KIERUNKU ASF Z WYNIKIEM UJEMNYM W CIĄGU 7 DNI PRZED PRZEMIESZCZENIEM,
f. NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 24 GODZINY PRZED PRZEMIESZCZENIEM ŚWINIE ZOSTAŁY PODDANE BADANIU KLINICZNEMU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII I NIE WYKAZYWAŁY OBJAWÓW KLINICZNYCH ASF – NASTĘPNIE URZĘDOWY LEKARZ WETERYNARII WYSTAWIA ŚWIADECTWO ZDROWIA.

3. PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ W OBRĘBIE GMINY KOTLA JEST DOPUSZCZALNE PO SPEŁNIENIU ŁĄCZNIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW:

a. PRZESYŁKA ŚWIŃ DO INNYCH GOSPODARSTW JEST MOŻLIWA PO WYSTAWIENIU PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII ŚWIADECTWA ZDROWIA ORAZ UZYSKANIU DECYZJI POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII NA PRZEMIESZCZENIE ŚWIŃ,
b. PO UZYSKANIU TYCH DOKUMENTÓW ŚWINIE PRZEMIESZCZA SIĘ BEZPOŚREDNIO DO INNEGO GOSPODARSTWA W OBRĘBIE TEJ GMINY,
c. NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 24 GODZINY PRZED PRZEMIESZCZENIEM MUSZĄ BYĆ ZBADANE PRZEZ URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII.

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GŁOGOWIE

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-11-21