INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Afrykański pomór świń w rejonie wiejskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi

Departament Nadzoru ds. Weterynarii i Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Żywności informuje, że 21.06.2013 r. Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne wykryło w  materiale patologicznym pobranym od martwej świni należącej do mieszkańca wioski Czapun w rejonie iwiejskim, obwód grodzieński, materiał genetyczny czynnika wywołującego ASF. Państwowa Służba Weterynaryjna Republiki Białorusi prowadzi kompleksowe działania mające na celu likwidację ogniska oraz niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby. Afrykański pomór świń to ostra choroba zakaźna mająca ostrą formę, charakteryzująca się szybkim przebiegiem i dużą śmiertelnością zwierząt (98 -100%).

ASF nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Czym jest ASF? - ulotka

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2013-06-25