INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz.U.2011.94.551 zm. Dz.U.2012.1203) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie w 2013 roku:

  1. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji – zakup energooszczędnych elementów instalacji centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie;
  2. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd albo ich modernizacja – przeprowadzenie prac remontowych polegających na wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania na instalację o zwiększonych parametrach efektywności energetycznej.
Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2015-09-08