INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

SZANOWNI ROLNICY - HODOWCY BYDŁA, OWIEC I KÓZ (SRM)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina – w przypadku dozwolonego uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia oraz owiec i kóz w każdym wieku, w celu uzyskania mięsa na potrzeby własne powstają elementy stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM), który ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przekazać do uprawnionego zakładu przetwórczego gdzie zostanie on unieszkodliwiony. W związku z tym:

  1. materiał szczególnego ryzyka (SRM), pochodzący od poddanych ubojowi zwierząt powinien zostać niezwłocznie odjęty od tuszy w przebiegu procesu ubojowego. Materiał ten należy umieścić w szczelnym i trwałym opakowaniu oznaczonym napisem „SRM” i przekazany do uprawnionego podmiotu zajmującego się utylizacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. wykaz tkanek zwierząt poddanych ubojowi, stanowiący materiał szczególnego ryzyka (SRM), zawarty został w załączniku do niniejszej informacji;
  3. najbliższym podmiotem uprawnionym do odbioru materiału szczególnego ryzyka (SRM), zlokalizowanym najbliżej miejsca dokonanego uboju jest:

    Zakład Utylizacyjny PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. Ciepielówek 2,
    67-410 Sława, telefon: 65 549-33-33

  4. obowiązuje konieczność wystawiania i przechowywania przez okres trzech lat dokumentu handlowego, w który zaopatruje się przewożony materiał szczególnego ryzyka (SRM) – wzór w załączeniu.


Załączniki:
Wykaz tkanek stanowiących SRM
Wzór dokumentu handlowego, w który zaopatruje się przewożony materiał szczególnego ryzyka (SRM)

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2017-02-03