INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Wytyczne - zagrożenie wystąpienia obgryzania ogonów u świń
WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 
DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WZBOGACAJĄCYCH ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ 
ORAZ ANALIZY RYZYKA 
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA OBGRYZANIA OGONÓW U ŚWIŃ

 

Mając na względzie wymagania określone w:

  • § 21 (Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie),
  • § 23 ust. 5 (Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (obcinanie części ogona, kastracja samców), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Główny Lekarz Weterynarii opracował wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń oraz dotyczące analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń mające na celu ułatwienia stosowania przez posiadaczy zwierząt obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wytyczne te zamieszczone zostały na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z linkiem załączonym poniżej. Proszę o zapoznanie się z tymi wytycznymi i ich zastosowanie w niezbędnym zakresie.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich

 

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2023-12-22