INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

OBOWIĄZEK NATYCHMIASTOWEGO ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW PADNIĘĆ BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2023.1275) posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

W przypadku konieczności realizacji tego obowiązku należy skorzystać z załączonego poniżej druku „Zgłoszenia padnięcia bydła, owiec, kóz”. Druk ten jest także dostępny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie lub w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Sikorskiego 45 w Głogowie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie lub w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Sikorskiego 45 w Głogowie, a także drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie uwzględniając wymóg zakładu utylizacyjnego aby zgłaszający posiadał poświadczenie dokonania zgłoszenia padnięcia (kopię druku zgłoszenia).

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2023-09-26