INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

ASF – komunikat

   W związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie woj. lubuskiego, w dniu 20 listopada 2019 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego.

Na mocy ww. decyzji część obszaru woj. dolnośląskiego, została objęta jej postanowieniami, pomimo że na terenie naszego województwa nie stwierdzono u dzików  przypadków ASF.

Do obszaru objętego ograniczeniami ( tzw. strefa czerwona) włączono obszar gminy Kotla w powiecie głogowskim.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Głogów z miastem Głogów, Pęcław, Jerzmanowa i Żukowice w powiecie głogowskim oraz gminy: Gaworzyce, Grębocice i Radwanice w powiecie polkowickim.

Zakres  obowiązków i ograniczeń w ww. strefach zawarty jest w załączonej ulotce.

Jedocześnie informuje się, że dodatkowych, szczegółowych informacji udzielają właściwi miejscowo powiatowi lekarze weterynarii, a komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.pl

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-11-21