INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Finanse jednostki
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pliki do pobrania:
1. Bilans jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-05-09