INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

KOMUNIKAT - obowiązkowe badanie mięsa świń i dzików na użytek własny

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GŁOGOWIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU
OBOWIĄZKOWE BADANIE MIĘSA ŚWIŃ I DZIKÓW
PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY
WYŁĄCZNIE METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2021.2059 t.j. ze zm.) od dnia 1 stycznia 2024 roku jedyną dopuszczalną metodą obowiązkowego badania mięsa na obecność włośni będzie metoda określona w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie  (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.).

W związku z tym informuję, że od dnia 1 stycznia 2024 roku w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie ul. Sikorskiego 45 uruchomiona zostaje pracownia badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej. Pracownia ta będzie jedyną pracownią na terenie powiatu głogowskiego i tylko w tej pracowni możliwe będzie wykonanie obowiązującego badania. Zaznaczam, że od dnia 1 stycznia 2024 roku dotychczas wykonywane badanie metodą kompresorową nie będzie już możliwe.

Uruchomiona od dnia 1 stycznia 2024 roku pracownia badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej zlokalizowana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie ul. Sikorskiego 45 prowadzić będzie badania dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Próby dostarczone do pracowni do poniedziałku do godziny 9:00 zbadane zostaną w poniedziałek a dostarczone do czwartku do godziny 9:00 zbadane zostaną w czwartek. Próby należy dostarczać do Gabinetu Weterynaryjnego s. c. lek. wet. Piotr Drzewiecki, Roman Borkowski zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie ul. Sikorskiego 45.

Dostarczane do badania próby nie mogą być wcześniej mrożone.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2023-12-22