INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


SZANOWNI ROLNICY
HODOWCY BYDŁA, OWIEC I KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina – w przypadku dozwolonego uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia oraz owiec i kóz w każdym wieku, w celu uzyskania mięsa na potrzeby własne powstają elementy stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM), który ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przekazać do uprawnionego zakładu przetwórczego gdzie zostanie on unieszkodliwiony.

proszę zapoznać się ze szczegółami


Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną
do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Do pobrania:

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

 


W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków prosimy o zapoznanie się z poniższym rozporządzeniem

Rozporządzenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Materiały informacyjne ASF

 


 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) niniejsza strona jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-02-05
Wersje archiwalne

Z dnia 2011-05-27 zmiana w dniu 2019-02-05 | opublikował Mariusz Zakrzewski
przyczyna zmiany: Korekta adresu dokumentu pdf