INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie
To jest wersja archiwalna artykułu. Tu jest nowsza wersja.

Zasady postępowania ze zwłokami zwierząt towarzyszących (psów, kotów, fretek i innych zwierząt domowych)

Wcześniej czy później właściciel psa, kota, fretki czy innego zwierzęcia domowego musi zmierzyć się z problemem zwłok padłego bądź uśpionego zwierzęcia, bowiem to na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność zgodnego z prawem ich usunięcia.

SZANOWNI ROLNICY
HODOWCY BYDŁA, OWIEC I KÓZ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie przypomina – w przypadku dozwolonego uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia oraz owiec i kóz w każdym wieku, w celu uzyskania mięsa na potrzeby własne powstają elementy stanowiące materiał szczególnego ryzyka (SRM), który ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie przekazać do uprawnionego zakładu przetwórczego gdzie zostanie on unieszkodliwiony.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) niniejsza strona jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej

Podpisał: Ryszard Toczyłowski
Opublikował: Mariusz Zakrzewski
Publikacja dnia: 2019-11-21